Wat kost inschrijving bij de Kamer van Koophandel?

Kamer van Koophandel?

Als u bent ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, dan betaalt u jaarlijks een bijdrage.

Hoeveel kost inschrijving?

De hoogte van uw bijdrage hangt onder andere af van de rechtsvorm van uw bedrijf.

Link naar Kamer van Koophandel : Voor welke rechtsvorm wilt u een onderneming inschrijven?

Vanaf 2013 verdwijnt de jaarlijkse bijdrage.

De activiteiten van de Kamers van Koophandel worden vanaf die datum gefinancierd uit de begroting van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I).

Hoe betaal ik de inschrijfkosten?

Als u zich inschrijft bij de Kamer van Koophandel, ontvangt u direct de factuur voor het huidige jaar. Een deel van de bijdrage wordt per kwartaal berekend, afhankelijk van de datum waarop u uw bedrijf start. U krijgt vervolgens aan het begin van elk kalenderjaar een factuur voor de bijdrage van dat jaar .

Wat gebeurt er met mijn bijdrage?

De Kamer van Koophandel gebruikt deze bijdrage voor diverse activiteiten waar het hele bedrijfsleven baat bij heeft.

 

Bron : www.kvk.nl