INTERNET, MARKETING EN SEO TIPS

Zoeken naar begrippen
Begint met Bevat Exacte termKlinkt als
Term Definitie
HSTS

De afkorting HSTS staat voor HTTP Strict Transport Security. Je gebruikt HSTS om een client, doorgaans is dit een webbrowser, te configureren. Met HSTS stel je namelijk in dat de browser in de communicatie met een specifiek domein altijd gebruik moet maken van een HTTP-verbinding met SSL-certificaat,

Synoniemen - HTTP Strict Transport Security
HTML
HTMLHyperText Markup Language (afgekort HTML) is een op SGML gebaseerde opmaaktaal voor de specificatie van documenten,
Synoniemen - HyperText Markup Language
HTTPS

Betekenis HTTPS: HyperText Transfer Protocol Secur (HTTPS) is een protocol voor het afhandelen van aanvragen tussen een cliënt (browser) en server (webserver).

Synoniemen - SSL,TLS